Giant Sequaro
Giant Sequaro
Available for Purchase
oil on tin
20x8

© Holly Gornik 2014